Bemanning

Devotum erbjuder rätt kompetens på kort eller lång sikt, på hel eller deltid. Vi täcker in de flesta yrkesområden.

Kontraktsförvaltare

Ansvar för att uppställda mål uppnås för såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter. Här kan ingå kundvård, hyresgästanpassningar, hyresförhandlingar, ekonomisk uppföljning, mm.

Teknisk fastighetsförvaltning

Ansvar för det tekniska underhållet i fastigheterna. Det omfattar framförallt underhåll av de tekniska installationerna men omfatta också akuta underhållsinsatser i t ex trapphus och andra allmänna ytor.

Förhandling/uthyrare

Ansvar för omföhandlingar av hyror eller nyförhandlingar i samband med nyuthyrningar. Företräder fastighetsägaren i hyresnämnden.

Hyresadministration

Hantering av hyresavtal, Säkerställa registervård, administration av hyror, aviseringar och hyresjusteringar, inkasso handläggning samt ha löpande kontakt med hyresgäster.

Projektledare, byggledare

Ansvar för planering, projektering, upphandling av ny- och ombyggnadsprojekt samt för produktion, uppföljning och kontroll.

Devotum-Bemaning

Ekonomiassistenter

Ansvar för löpande redovisning, hyreskontrakt, leverantörskontrakt, påminnelser, delgivning, momsfrågor, löner och utbetalningar, utskick, mm.

devotum-emma

Driftpersonal

Driftledare, drifttekniker och fastighetsskötare svarar för den dagliga skötseln av fastigheterna och dess tekniska installationer.

Förvaltningsassistenter

Biträder förvaltarna i förvaltningsarbetet. Skriver hyreskontra, sköter ev bostadsköer, mm. har kontakt med hyresgästerna.

Receptionister

Bemannar receptioner, tar emot kundbesök, bokar möteslokaler, telefonservice, mm.

Chefer

Ledningsfunktioner som VD, fastighetschefer, förvaltningschefer, ekonomichefer, mm.

Analytiker

Olika utredningar inom värdering, förvaltning och teknik.

Svenskt Fastighetsindex (SFI)

Experthjälp i samband med företagens medverkan i Svenskt Fastighetsindex.

Specialisttjänster

Andra tjänster som t ex mentorstöd, experthjälp inom mäkleri, restaurang, butik och hotell, stöd vid omorganisationer, mm.