KONSULTFÖRMEDLING

När det är svårt att hitta en lämpliga konsulter kan den bästa lösningen vara att överlåta jobbet till Devotum. Då kan du som kund fokusera på utvecklingen av din verksamhet medan vi scannar av marknaden för att lösa ditt personalbehov.

Konsulterna handlas upp i konkurrens och man får tillgång till hela marknaden genom att Devotum agerar konsultmäklare. Konsultförmedling passar de större konsultköparna bäst – eller när man söker konsulter med mycket specifika kompetenser. Denna modell ger större urval av konsulter och billigare konsulttimmar.