BEMANNING

Vid tillfälliga personalbehov kan vi på Devotum erbjuda kunniga och erfarna konsulter som snabbt kan sätta sig in i och utföra arbetsuppgifterna.

I Devotums affärsidé ligger att snabbt kunna erbjuda rätt kompetens. När vi fått in en förfrågan påbörjar vi omgående processen med att finna rätt konsult för uppdraget. Våra kunder skall alltid vara säkra på att våra konsulter passar in och levererar det man förväntar sig. Detta säkerställer vi genom att kvalitetssäkra samtliga interim konsulter med hjälp av intervjuer och referenstagningar samt långt gående garantier.

Vi täcker in de flesta yrkesområden som är kopplade till fastighet och bygg. Bland våra kunder finns många av de större fastighetsbolagen i Sverige. Vi samarbetar med såväl privata som kommunala och statliga bolag.