REKRYTERING

När man tagit beslutet att ta in en ny medarbetare i sin organisation återstår den stora utmaningen – att hitta personen med rätt kompetens och rätt personlighet.

Inte sällan är inhyrningen av en interim konsult ett sätt att lösa en arbetssituation fram till att en långsiktig lösning skett. Är man nöjd med den inhyrda konsulten faller det sig naturligt att man inleder anställningsförhandlingar med denne. Vi ser detta som bevis på att vi levererat rätt konsult. Ett kvalitetsbevis bättre än många andra.

Det är dock inte i alla lägen som konsulten kan eller vill bli fast anställd.

Då är det bra att veta att Devotum förfogar över samtliga instrument som krävs för en lyckad rekrytering. Våra kunder kan alltså vara trygga när de låter Devotum ta över det krävande rekryteringsarbetet.