VI PÅ DEVOTUM

Jan Wiksell

Jan Wiksell

VD

Jan har sedan sin lantmäteriexamen på KTH i Stockholm 1975 varit lantbrukskonsulent i Umeå (1976-1981), områdeschef på Stockholms Fastighetskontor (1981-1986), förvaltningschef på Trygg-Hansa Fastigheter resp SEB Fastighetsförvaltning (1986-2002). Jan är också ägare av Devotum.

070-593 14 90
jan.wiksell@devotum.se

Corazon Wiksell

Corazon Wiksell

Marknad/kundansvarig

Business Management & General Radio Operator, University of St Anthony Philippines. Redovisning Ekonom, FEI Företags Ekonomiska Institutet Stockholm. Har arbetat med ekonomi och personal på ett byggkonsultföretag i flera år.

070-586 93 11
Angela Hanna Kassab

Angela Hanna Kassab

Rekryterare och bemanningskonsult

Angela anställdes i september 2018 som rekryterare och bemanningskonsult! Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi och har tidigare jobbat med bemanningsfrågor. Det är en spännande bransch som ger henne de utmaningar hon brinner för.

072-710 82 00
angela.hanna-kassab@devotum.se

Folke Holmqvist

Folke Holmqvist

Marknad

Folke har livslång erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. Som exempel kan nämnas bygg- och anläggningsprojekt och kommersiell fastighetsförvaltning. Under flera år har han hanterat hotellfastigheter. Folke har biträtt Devotum i många år och har vid ett flertal tillfällen stöttat våra kunder i egenskap som fastighetskonsult.

070-812 19 62
folke.holmqvist@devotum.se

Henning Holmberg

Henning Holmberg

Regionchef Syd

Henning har ekonomi samt entreprenörsutbildning vid Lunds Universitet och fastighetsmäklarutbildning vid Malmö Högskola. Han har inom fastighetsbranschen arbetat med bl.a. fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner. Har arbetat som fastighetskonsult, regionchef, interimschef på olika befattningar, managementkonsult inom företagsutveckling, teknisk rådgivning, investeringsrådgivare för både privata och statliga bolag. Arbetar nu som Regionchef för Devotum Syd.

070-645 69 04
henning.holmberg@devotum.se

Owe Runesson

Owe Runesson

Regionchef Väst

Owe är byggnadsingenjör och har arbetat i ledande positioner i fastighetsbranschen i över 30 år. Han har t.ex. varit regionchef på Arsenalen, värderingschef på Stadshypotek, regionchef på Trygg-Hansa SPP fastigheter. Innan han blev regionchef på Devotum var han under 1995-2006 VD i Göteborgs stads Bostadsaktiebolag.

070-594 20 42
owe.runesson@devotum.se

John Nordin

John Nordin

Rekryterare och bemanningskonsult

John Nordin har en kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning sälj- och affärsutveckling. John har arbetat med sälj i flera år men med hans stora intresse för fastigheter har fört honom till Devotum. Här arbetar han som kundansvarig – med huvudansvar för Region Syd.

070-422 94 46
john.nordin@devotum.se