VÅR INTEGRITETSPOLICY

Upprättad 2018-09-03

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen kommer att finnas här på webbplatsen.

Devotums integritetspolicy gäller för samtliga tjänster som Devotum levererar inom bemanning, rekrytering och konsultförmedling. Här ingår bland annat våra webbplatser, registerprogram och marknadsföringsåtgärder.

Devotums hantering av personlig information

Devotum samlar information om dig i samband med att du t.ex. registrerar dig i vårt konsultregister, när du söker ett uppdrag eller anställning och skickar in din CV. Vi kan även få in information från en kund eller samarbetspartner som du har varit i kontakt med. Vi sparar endast den information som vi behöver i samband med att vi hanterar din uppdrags- eller jobbansökan. Vi kan även komma att använda din kontaktinformation i samband med utskick och inbjudningar. Vi ansvarar för att dina uppgifter är skyddade och behandlas på ett säkert sätt.

Information som Devotum hanterar

Devotum samlar endast in information som vi behöver för att kunna handlägga dina ärenden som uppdragsförfrågningar, rekryteringsuppdrag och konsultförmedlingar.

Den information som Devotum hanterar är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, titel, kön, utbildning, yrkeserfarenhet, anställningshistorik, specialkunskaper, bilder, m.m.

I vissa fall hanterar vi också kontaktinformation till närstående, bank- och försäkrings-information, fack- och föreningsanslutningar, m.m.

I vissa bemannings- och rekryteringsuppdrag krävs bakgrundskontroller, t.ex. utdrag från UC eller från belastningsregistret. För att spara sådan information krävs ditt samtycke. I annat fall görs en anteckning om att utdrag uppvisats.

Hur Devotum använder informationen

Devotum använder din information i samband att vi försöker tillhandahålla olika uppdrag eller anställningar. Vidare använder vi informationen för att betala ut löner, hantera försäkringar, vid internutbildningar, vid olika utskick och marknadsföringsåtgärder, sökningar, m.m.

Vill du inte ta emot utskick eller marknadsföringsmaterial kan du avregistrera dig i respektive utskick. Vill du lämna Devotum avregistrerar du dig i vårt system. Då tas samtliga uppgifter om dig bort från våra system. Du kan också meddela oss per telefon eller via mejl info@devotum.se.

Devotum säkerställer att din information är säker

Devotum håller hårt på din integritet och ser till att din personliga information är säker. Detta gör vi genom att se till att våra riktlinjer om integritet och säkerhet är väl kända hos våra anställda. Vi vidtar de åtgärder som vi anser tillräckliga för att skydda den information vi samlar in i samband med våra tjänster.

Vidarebefordran av information

Devotum lämnar inte ut information om dig utan att dessförinnan ha inhämtat ditt godkännande. Utlämnande av information sker normalt endast i samband med ett uppdrag eller rekrytering. Några undantag finns dock:

  • Information som myndighet kan komma att kräva enligt lag.
  • Information som extern tjänsteleverantör behöver för att t.ex. administrera din lön

Vi för inte ut information om dig utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Vissa av dina uppgifter kan ligga i servrar som externa leverantörer hanterar. Vi kräver dock att dessa leverantörer skall vara anslutna till avtalet mellan EU och USA (Privacy Shield) och ställer också krav på att företagen ska ha ett tillräckligt starkt skydd enligt europeisk lag.

Dina rättigheter till din information

Du har rätt att veta vilken information vi har om dig. Du har också rätt att få veta vilka vi har delat informationen med. Om du vill få tillgång till dessa uppgifter skall du kontakta oss.

Om du skulle upptäcka felaktigheter i vår information om dig skall du begära rättelse eller rätta information själv direkt i vårt system. Inloggning i systemet görs via vår hemsida.

Har du godkänt att vi ska få behandla din information för ett visst uppdrag eller anställning kan du ta tillbaka det. Vill du att vi sparar din information till andra uppdrag eller anställningar gör vi det. Om inte så tar vi bort all information om dig.

Du har rätt att begära att vi endast skall använda av dina uppgifter för ett visst specifikt syfte – och att vi sedan tar bort informationen.

Lagring av information

Devotum bevarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, högst i 5 år. Efter denna period tas informationen bort eller förnyas efter kontakt med dig.

I vissa fall använder vi oss av cookies när du klickar på en länk på vår hemsida. Cookies hjälper dig att t.ex. komma ihåg ett lösenord, komma ihåg vilka sidor du besökt etc. Du kan själv anpassa din webbläsare så att den ska godkänna, avvisa eller informera dig om att en cookie har skickats/sparats på dina enheter.

Sociala nätverk

Devotums webbsida använder moduler för sociala nätverk, s.k. insticksmoduler. De vanligaste sociala närverken är Facebook, Linkedin, Google och Twitter. Detta innebär att information från Devotums webbläsare kan överföras till det sociala nätverket.

Om du inte vill att information mellan det sociala nätverket och Devotum ska kopplas ihop bör du logga ut från det sociala nätverket innan du använder Devotums tjänster.

Kontakta Devotum

Om du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter och dataskydd är du välkommen att kontakta oss.

Devotum AB, (org nr 556685-9293)
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm

Dataskyddsansvarig Jan Wiksell, info@devotum.se

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du inte blir nöjd med vårt svar eller upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte vidtar rättelse har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.