OM DEVOTUM

VÄLKOMMEN TILL DEVOTUM

Devotum är ett företag som bistår företag och organisationer i fastighetsbranschen med professionell kompetens. Vi bidrar med såväl personaluthyrning och rekrytering som konsultförmedling.

Sedan mitten av 1990-talet har fastighetsbranschen präglats av allt större rörlighet inom såväl ägande som förvaltning.

Rörligheten har påverkat medarbetarna som i allt större utsträckning byter arbetsgivare. Detta kan leda till akuta problem för fastighetsägare och förvaltningsbolag. Under vissa perioder kan man plötsligt sakna viktig kompetens. Att då hyra in personal med motsvarande kompetens som man förlorat är ett utmärkt sätt att snabbt få kontroll på situationen. Därefter kan man i lugn och ro arbeta med den långsiktiga lösningen.

Devotum kom till 2005 med affärsidén att erbjuda kompetent och erfaren personal till fastighetsbranschen. Sedan dess har Devotum utvecklats till att bli en av de större aktörerna och utsågs 2010 resp. 2011 till Gasellföretag, dvs. ett av Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag, av Dagens Industri.

Devotum finns representerade i fyra regioner – Region Mitt i Stockholm, Region Väst i Göteborg, Region Syd i Malmö och Region Norr i Sundsvall.

Rätt konsult

Att ha nöjda kunder är en självklarhet hos oss. En avgörande faktor är då att vi kan leverera rätt kvalitet till rätt pris och i rätt tid.

Varje konsult som vi föreslår till ett uppdrag har goda referenser. Vid uppdrag på längre tid än tre månader redovisar vi – om kunden önskar – ett personlighetstest som konsulten genomgått. Testet görs av en av våra samarbetspartner.

Den sista kontrollen sker genom att kunden själv, under ett eller flera möten, får bilda sig en uppfattning om konsultens möjligheter att klara av uppdraget.

Om kunden trots detta inte blir nöjd med konsultens insatser byter vi omedelbart ut konsulten. Kan Devotum inte anvisa en ny konsult som kunden kan acceptera äger kunden rätt att säga upp avtalet oavsett avtalets löptid.

Välkommen som kund!