KONSULTFÖRMEDLING

Ibland kan den bästa lösningen vara att helt lämna bort arbetet med att hitta en lämplig konsult. Särskilt om behovet av konsulter dyker upp med täta mellanrum. Då kan det vara bra idé att överlåta jobbet till Devotum.

Konsultförmedling är en tjänst där Devotum ansvarar för att förmedla konsulter åt kunden. Detta görs i nära samråd med kunden och med öppen redovisning av hela förmedlingsprocessen. Fördelen med ett sådant här sätt att lösa sitt konsultbehov är att det – genom Devotums gedigna kunskap om fastighetsmarknaden – oftast blir både bättre och billigare. Urvalet av konsulter blir större och konkurrensen blir tuffare.

Konsultförmedling passar de större konsultköparna bäst – eller när man söker konsulter med mycket speciella kompetenser. Den här metoden tar lite längre tid och kräver lite bättre framförhållning än den traditionella personalinhyrningen.