BEMANNING

Vid tillfälliga arbetstoppar, sjukdom, föräldraledighet eller annat kan räddningen vara att hyra in kunnig och erfaren personal som snabbt kan sätta sig in i och utföra arbetsuppgifterna.

I Devotums affärsidé ligger att omgående kunna erbjuda rätt kompetens. Vi täcker in de flesta yrkesområden som är kopplade till fastighet och bygg.

Samtliga interim konsulter har dessutom kvalitetssäkrats genom personliga möten, intervjuer och referenstagningar. Våra kunder skall alltid vara säkra på att våra konsulter passar in och levererar det man förväntar sig. Skulle det inte vara tillräckligt har vi har långt gående garantier.

Bland våra kunder finns de flesta av de större fastighetsbolagen i Sverige. Kommuner och statliga företag finns också på kundlistan. Vi har även uppdrag från mindre företag liksom från företag på beställarsidan, t.ex. med omfattande inhyrningar.