Emma Thiel

Emma Thiel
Emma Thiel
Ekonomi och Adminstration
 

Emma Thiel är utbildad löneekonom och är kontorsansvarig, vilket bl.a. innebär ansvar för lönehantering, fakturahantering och övrig administration. Emma har varit anställd i företaget sedan 2009.