RM Estate lanserar nytt affärsområde

RM Estate lanserar nytt affärsområde med fokus på Hospitality- och Upplevelsefastigheter.

RM Estate, med lång erfarenhet och expertis inom fastighetsrådgivning i Sverige, startar ett nytt affärsområde med fokus på Hospitality- och Upplevelsefastigheter (hotell, resorts, rekreations- och turistfastigheter). Detta för att möta fastighetsbranschen växande intresset för projekt inom rese- och turistnäringen.

RM Estate har rekryterat in spetskompetens med lång erfarenhet och gedigna affärsnätverk inom rese- och turistnäringen. Tack vare de nya specialisttjänster kommer bolaget erbjuda nya tjänster där kunderna får direkt tillgång till bred marknadskunskap, analys och affärskontakter.

– Vi kommer att arbeta med hela Norden som marknad. Vi har redan idag många förfrågningar från kunder inom den privata såväl som från den offentliga sektorn, säger Jan Lundin, VD på RM Estate Sverige AB.

Rese- och turistnäringen har mer än fördubblats sedan i början på decenniet och tillväxten är fortsatt mycket stark. Norden och i synnerhet Sverige har lett tillväxtligan i Europa. Vi reser som aldrig förr och efterfrågan på boende- och upplevelseanläggningar ökar lavinartat.

– Det ställs ökade krav på fastighetsägare och destinationer att möta både en ökande men också alltmer diversifierad efterfrågan. Det gäller att ha rätt produkt till rätt målgrupp. Det finns stora möjligheter samtidigt som det krävs en stor kunskap om sektorns framtida utveckling för att lyckas, säger Björn Arvidsson, Analyschef, Hospitality and Tourism.

De nya tjänsterna kommer att vara tillgängliga på hela den Nordiska marknaden och kommer bl.a. att vara: marknads- och etableringsanalyser, destinations utvecklingsprojekt, köp- och säljuppdrag, kapitalanskaffning. De nyligen gjorda rekryteringarna inom RM Estate, med Jan Lundin som VD och Björn Arvidsson som Analyschef, båda experter inom rese- och turistnäringen har skapat förutsättningar för att RM Estate att starta det nya affärsområdet.

För att läsa mer om de nya tjänsterna besök www.rmestate.se.

Jan Lundin, VD RM Estate Sverige AB
at + 46 70 458 27 29 eller email, jan.lundin@rmestate.se
RM Estate Sverige AB

Är ett ledande företag inom fastighetsrådgivning som etablerades 1987 och har varit ett välkänt varumärke i fastighetsbranschen sedan dess. RM Estate erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom marknaderna, kontor, industri, hospitality, logistik, handel och bostadsfastigheter.