Bakgrund

Sedan mitten av 1990-talet har fastighetsbranschen präglats av allt större rörlighet inom såväl ägande som förvaltning.

Fastigheter och fastighetsbestånd byter ägare. Såväl nya som gamla etablerade fastighetsägare överlåter förvaltningen av sina fastigheter på externa förvaltningsbolag.

Rörligheten påverkar personalen som i allt större utsträckning byter arbetsplatser. Detta kan leda till akuta problem för fastighetsägare och förvaltningsbolag. Under vissa perioder kan man plötsligt sakna viktig kompetens. Att då hyra in personal med önskvärd kompetens är ett utmärkt sätt att snabbt få kontroll på situationen. Därefter kan man i lugn och ro arbeta med den långsiktiga rekryteringen.

Jan-Wiksell

Vid tillfälliga arbetstoppar, sjukdom, barnledighet, mm kan räddningen vara att snabbt hyra in erfaren personal som snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifterna.

Devotum AB startades 2005 med 10 medarbetare från SEB Fastighetsförvaltning. Ambitionen var att kunna erbjuda kompetent personal till i första hand bygg- och fastighetsbranschen. Idag har medarbetarantalet vuxit till drygt 120 medarbetare. Devotums medarbetare är välutbildade och de flesta är dessutom mycket erfarna. Detta gör dem till ett bra och säkert alternativ när den egna personalen inte räcker till.

Devotum är också ett välskött företag med stabil ekonomi. Såväl 2010 och 2011 utsågs vi av Dagens Industri till ett Gasellföretag, dvs. ett av Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag.

Välkommen som kund!

Jan Wiksell
VD