Devotum hälsar Lars Blanke välkommen

I slutet av september tillträdde Lars Blanke rollen som Regionchef Mitt. Lars kommer närmast från den brittiska kapitalförvaltaren Schroders fastighetstransaktioner i Norden. I övrigt har Lars en gedigen bakgrund från fastighetsbranschens alla led – Locum, SPP Fastigheter, Newsec, m. fl.