Devotum gör ett strategisk förvärv i RM ESTATE AB

Som ett led i Devotums tillväxtstrategi förvärvar man 50 % av aktierna och kapitalet i ett av Stockholms ledande företag inom uthyrning av kommersiella lokaler, fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetstransaktioner – RM Estate Sverige AB.

Jan Wiksell”Hösten 2014 beslutade vi om vår långsiktiga tillväxtstrategi för Devotum. Vi vill också växa inom segment som tillhandahåller mer strategisk rådgivning och därmed bli en mer heltäckande aktör till våra kunder. Vi är mycket glada för att fått möjlighet att förvärva 50 % i RM Estate Sverige. Därmed är vi med och vidareutvecklar företaget, som startades redan 1987 och är mycket välkänt med en stark positionering. Med den marknadstillväxt vi ser framför oss kommer vi att kunna vidareutveckla fastighetstransaktioner och uthyrning av kommersiella lokaler ordentligt de närmaste åren i kombination med vårt övriga tjänsteutbud. Redan under hösten 2015 kommer vi att kunna se stora samordningseffekter mellan våra bolag” – säger Jan Wiksell, grundare och VD för Devotum AB

Ronny Mannehed”Det är mycket glädjande att vi fått Devotum som stark och strategisk ägare i RM Estate Sverige. Vi får nu möjlighet att växa snabbare och effektivare, nå flera kunder och även i andra regioner utanför Stockholm. Som en del av Devotum känner vi att den finns en stor ömsesidig samsyn om framtiden, potential och strategi.”- säger Ronny Mannehed, VD för RM Estate Sverige AB

För information och frågor:

Devotum AB

Otto Wiksell

Mobil: 070 42 690 02

Mail:otto.wiksell@devotum.se

RM Estate Sverige AB

Ronny Mannehed

Mobil: 070 44 990 88

Mail: rm@rmestate.se

Läs mer om RM Estate Sverige på webben,www.rmeste.se.

Devotum är ett familjeägt bemanningsbolag som tillhandahåller tekniska och administrativa tjänster till fastighets- och byggbranschen. Vi är etablerade i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö och har över 150 verksamma konsulter.

RM Estate Sverige grundades 1987 och är ett av de ledande företagen inom uthyrning av kommersiella lokaler, fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetstransaktioner. Genom kompetens, tjänsteutbudet, etablerade kontaktnät och mycket god marknadskännedom ger RM Estate Sverige möjlighet att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter.