Ålandsprojektet går enligt planerna…

Devotum har tillsammans med sina partners mum projektbyggarna ab och Jens Lundgren nu slutfört etapp 1 av sitt Ålandsprojekt. Etapp 1 avser yttre upprustning av nio timmerstugor samt totalupprustning av ett visningshus. Stugorna ligger nu ute till försäljning till spekulanter i framförallt Sverige. Två hus är redan sålda. Ytterligare försäljningar är på gång. I etapp 2 har ett visningshus uppförts i bästa läge. Om någon vecka sätter arbetet igång med att skapa ett helt nytt vintersäkrat Va-system. Samtidigt passar vi på att lägga ner all el i marken tillsammans med fiber. Ett utbyggt vägsystem sörjer för goda kommunikationer till samtliga hus. Kvällstid kommer området att lysas upp via 18 lyktstolpar med energisnåla LED-armaturer.

Läs mer om vårt Ålandsprojekt under Våra tjänster/Projektledning.

Läs om vårt projekt i   Artikel-i-Alandstidningen